//-->

Halit 1

Aþk Sevgi Þiir Ekart Komedi Mizah Güzel Sözler Sohbet
 
 
Aþk Hikayeleri
Aþkca
Aþka Dair
Aþk Nedir Ekart
Aþk Duasý
Aþk Fantazi
Aþk Mektubu
Aþk Nedir?
Aþk Ölçer
Aþk Testi
Aþkýn Fiziði
Aþkýn Kurallarý
Aþkýn Türleri
Aþkýn 50 Ýþareti
Aþkmý Ya Sonrasý
Ýlk Çýkýþ
Çicek Ve Su
 

 
Çiceklerin Dili
Papatya Falý
Sevgi Nedir
Sevgiliye Mektup
Yüz Dilde Sevgi
Dörtlükler
Aðaçlarýn Dili
Sevgi Ölçer
Sevgiliye
Aþk ölçer yeni
Aþk & Sevgi
Aþk & Sevgi
Aþk & Sevgi
Aþk & Sevgi
Aþk & Sevgi
Aþk & Sevgi
Aþk & Sevgi
 


AÞKIM YADÝGAR KALACAK SANA 

        Yüreðim ne dediyse onu dinledim ben. Kimi iþaret ettiyse ona yöneldim. Þimdi sen diyor da baþka bir þey demiyor. Ansýzýn bastýran bir yaðmura hazýrlýksýz yakalanýr ya insan, iþte öyle ýslattý beni aþkýn. Seni bekledim ben. Yüreðimdeki heyecaný, gözlerimdeki yeþili, dudaklarýmdaki ateþi, ellerimdeki titremeyi, küçük dokunuþlarý sana sakladým.

        Ne sen beni bilirdin ne ben seni ama, bir yerlerdeydin ve mutlaka gelecektin. Ve bir gün çýktýn karþýma. Ýþte o gün sevdaya dair nekadar tortu varsa içimde eridi gitti. Çocuk oldum yeniden. Hani býraksan yemyeþil bir kýrda baðýra çaðýra þarký söyleyip koþarým. Seni bulmanýn coskusunu hiç bitmeyecek bir enerjiyle yaþarým. Seninle yep yeni bir hayatýn baþladýðýný biliyorum. O hayatýn içinde vazgeçilmez kýldýðým tek þey sensin.

        Bilirim, bu þarký korkutur bazen insaný. Neler oluyor diye sormadan bir duygu selinin içinde bulursun kendini. Ama zaten aþk öyle bir þey deðilmidir? Sorarsan planlarsan onun adýna aþk denir mi?Býrak kendini býrak ki aþkýnbüyüsü sarsýn seni. Kendini o eþsiz duygularýn ferahlýðýna býrak. Tut elimi birlikte çýkalým bu yolculuða. Yarýnsýz zamanlarýn iki yolcusu olalým. Kaygýsýzca yaþayalým aþký, eriyelim birbirimizde. Yüreklerimiz birbirimiz için atsýn, soluklarýmýz birbirine karýþsýn. Tutkunun alevleri dalga dalga sararken bedenlerimizi.

         Gidersen... Gözümdeki son parýltýyý da alýr götürürsün. Bir zemherenin ortasýnda titrerken býrakýrsýn beni. Ama merak etme ayakta kalýrým ben. Týpký fýrtýnalarýn boynunu eðip yýkamadýðý kavak aðaclarý gibi. Senden bana yadigar kalan her anýyý bir kez daha bir kez daha yaþarým. Aþkým da benden yadigar kalýr sana..

 

 
 
DesTekleYenler :   Siteni Ekle   -   Siteni Ekle   -   Siteni Ekle   -   Siteni Ekle   -   Siteni Ekle   -   Siteni Ekle   -
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=